2008'den Günümüze Yürütülen Projeler

2013

Şahan, Ü., Işık, S., İlik, C., Baştuğ, M., Sözcü, A. Yaş Koza ve Ham İpek Üretiminde Verim ve Kalite Bakımından Üstün Kombinasyon Yeteneği Gösteren Ebeveyn ve Hibritlerin Oluşturulması. TÜBİTAK, 2013. Proje No: 1120839.

2012

Şahan, Ü., Sözcü, A. Damızlık Yaşı ve Yumurta Ağırlığının Erkek ve Dişi Etlik Piliçlerde Karkas Özellikleri ve Et Kompozisyonu Üzerine Etkileri”, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri Birimi, Hızlı Destek, Proje No: HDP(Z)2012/57.

Şahan, Ü., İpek, A., Sözcü, A. Etlik Damızlıklarda Yaş ve Yumurta Ağırlığının Sarı Kesesi Emilimi, Sarı Kesesi Yağ Asitleri İçeriği, Embriyo Gelişimi, Kuluçka Sonuçları ve Besi Performansı Üzerine Etkileri, U.Ü. Bilimsel Araştırma Projeler Birimi, Proje No: KUAP (Z) 2012-48.

İpek, A., Şahan, Ü., Baycan, S.C., Sözcü, A. Etlik Piliçlerde Kuluçka Embriyo Sıcaklığının Sarı Kesesi Emilimi ve Etlik Piliç Performansına Etkileri. Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri Birimi, Proje No: KUAP(Z)2012/14.

Oner, Y., Orman A., Üstüner H., Ankaralı B. Mikrosatelit Markırlar Kullanılarak Kıvırcık Koyun Irkındaki Irk içi Genetik Çeşitliliğin Hesaplanması ve Pırlak ve Merinos Irkı ile Genetik İlişkisinin Belirlenmesi. KUAP(Z)-2012/49.

2011

Elmacı, C., Oner, Y. Türkiye’de Yetiştirilen Bazı Koyun Irklarında Et ve Döl Verimi Özellikleri Üzerinde Etkili Olan Bazı Gen Bölgelerinin PCR-RFLP Yöntemi ile İncelenmesi, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı, Proje No: HDP(Z)-2011/27(Hızlı Destek Projesi).

Oner, Y., Elmacı, C., Calvo, J.H., Serrano, M. Türkiye Yerli Koyun Irklarının HSP90AA1 (heat shock protein 90kDa alpha (cytosolic), class A member 1. Geni Polimorfizmi Bakımından İncelenmesi. UAP(Z) 2011/24.

Kamalak, A., Canbolat, Ö., Şahin, M. Silaj katkı maddesi olarak meşe tanen ekstraktının (artutan) yonca silajının kalite özelikleri ile koyunlarda yem tüketimi, sindirim derecesi ve rumen fermentasyonu üzerine etkisi. TÜBİTAK, 2011.

Koyuncu, M., Öziş Altınçekiç, Ş. Melez Tip Sütçü Keçilerde Linear Meme Özellikleri, Meme Ölçüleri, Süt Kompozisyonu, Somatik Hücre Sayısı ve Süt Verimi Arasındaki İlişkiler. Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu Proje No: 2011/60.

2010

Kamalak, A., Canbolat, Ö., Çalışlar, S., Özoğlu, F. Silaj katkı maddesi olarak yemlik keçiboynozu kırığının yonca silajının kompozisyonuna, koyunlarda yem tüketimine, sindirim derecesine ve rumen fermantasyonuna etkisi . TÜBİTAK, 2010.

Koyuncu, M., Öziş Altınçekiç, Ş. Anöstrus Mevsiminde Farklı Östrus Senkronizasyon Yöntemleri Uygulanan Kıvırcık Koyunlarında Kan Progesteron, Östradiol 17β Düzeyleri ve Bazı Fertilite Parametreleri”. Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu Proje No: 2010/6 (Hızlı Destek).

2008

Koyuncu, M., Canbolat, Ö., Karvakrolün Kuzularda Besi Performansı, Kesim ve Karkas Özellikleri ile Rumen Fermantasyonuna Etkisi. Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu Proje No: 2008/17.

Şahan, Ü., İpek, A., Yılmaz-Dikmen, B., Aydın, C., Kederli, E. Yüksek Rakımda Kuluçkalandırılan Yumurtalara Oksijen İlavesinin Kronik Hypoxia, Kuluçka ve Hematolojik Parametreler ile Çıkım Sonrası Broiler Performansı ve Ascites Sendromu Üzerine Etkileri. Proje No: Z-2008/21.


bottom