Bölüme Hizmet Eden Öğretim Üye ve Yardımcıları

Prof.Dr. M. Rifat Okuyan

Prof.Dr. Erdoğan Tuncel

Prof.Dr. Kemal Bıyıkoğlu

Prof.Dr. Şakir Bayındır

Prof.Dr. Oktay Yazgan

Prof.Dr. Metin Şengonca

Prof.Dr. Besim Gürocak

Prof.Dr. Remzi Akyıldız

Prof.Dr. Kahraman Özkan

Prof.Dr. Betül Zehra Sarıçiçek

Prof.Dr. Orhan Karaca

Prof.Dr. Ali Karabulut

Yrd.Doç.Dr. Osman Tatar

Dr. Hatice Kalkan

Dr. Şadıman Karaman Gülmez

Dr. Şebnem Kara Uzun

Dr. Hakan Şakül

Dr. Zekeriya Yıldırım

Öğr.Gör. Ali Bertan Eğrikülah


bottom